Сидоренко Холдинг АД

Основана през 1990 година днес Сидоренко Холдинг АД е обединяваща структура на няколко фирми, работещи в различни търговски направления. В структурите на холдинга работят 30 специалисти в отдели за търговия, техническа и технологична поддръжка.