Лични данни

  Сидоренко Холдинг АД обединява фирми, специализирани в доставка на оборудване и технологични решения за различни отрасли на хранителната промишленост, както и за козметиката  и битова химия.

  Дъщерните на холдинга дружества:

  Доставят:

  • оборудване за месопреработка, зеленчукопреработка, опаковъчни машини и резервани части;
  • обвивки за колбаси, фолиа за вакуумопаковка, вакуумпликове, клипси и окачки;
  • ингредиенти за производство на различни видове храни, влагане в козметични продукти, продукти за хигиена и други.

  Извършват:

  • сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване;
  • печат и конфекциониране на колбасни обвивки и фолиа;
  • производство на вакуумпликове.

  Администратор: "СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 102265265, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 37; тел: 056 87 40 20; e-mail: sidorenko@sidorenko.net

  Сидоренко Холдинг не изисква от Вас регистрация или предоставяне на лични данни при разглеждане и осъществяване на достъп до информацията в този уеб сайт.

  При използване на сайта и по-конкретно при изпращане на запитване за продукт или услуга е възможно да изискаме от Вас някои лични данни, като например Вашите имена, e-mail адрес или телефонен номер. Предоставените от Вас данни служат само и единствено за връзка на служителите на Сидоренко Холдинг с Вас с цел предоставяне на поисканата информация/услуга.

  Сидоренко Холдинг обработва събраните лични данни само за целите, за които те са предоставени. При обработката на лични данни Сидоренко Холдинг взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба или разкриване. Сидоренко Холдинг не предоставя събраните лични данни на трети страни. 

  Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

  Станка Железова, тел. 056 874010, e-mail - stanka.zhelezova@sidorenko.net